Seminerler

Şirket eğitimleri

Kurumsal eğitimlerde yaratıcı drama yöntemli, etkin iletişim, kriz yönetimi, müşteri ilişkileri, yaratıcılık, takım çalışması, problem çözüm… gibi beceri geliştirme çalışmaları

Eğitim - Öğretimde Yaratıcı drama kullanımı

İlkokul, Ortaokul, Lise kademelerindeki ders (Matemetik, Kimya, Fizik, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Tarih, Edebiyat…) konularının öğretiminde yaratıcı drama yönteminin kullanılması

Okul Öncesinde Yaratıcı Drama

Okul öncesi eğitim – öğretimde yaratıcı dramanın yöntemi ile plan hazırlama, uygulama ve diğer drama uygulamalarından farkı

Rehberli derslerinde yaratıcı drama kullanımı

Rehberlik ders konularının yaratıcı drama yöntemli kullanımında, plan hazırlama, uygulama ve öğrenci değerlendirme çalışmaları