A.Suat GÜNEŞ

A.Suat GÜNEŞ

SİZDRAMA KURUCUSU | YARATICI DRAMA LİDERİ VE DANIŞMANI

Biyografi

Denizli doğumlu Suat Güneş, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yaparken yaratıcı drama ile tanışması hayatını tamamen bu alana yönlendirmesine sebep olmuştur. İlk olarak, 1995 yılında tiyatro metinlerinin, dramaturji, doğaçlama, oyunculuk ve sahneleme süreçlerinin yaratıcı drama yöntemi ile uygulanmasına yönelik çalışmalar yapmıştır.

2003 yılında Sizdrama Gelişim Akademisini kuran Suat Güneş, Yaratıcı drama yönteminin, EĞİTİM, ÖĞRETİM, FARKINDALIK VE GELİŞİM gibi her alanda etkili olarak kullanılabileceği düşünce ile;

Okullarda öğrencilerin, kendini tanıma ve sosyal becerilerinin geliştirilmesi, Ders konularının öğretimi, Öğretmenlerin iletişim ve sınıf yönetimi becerilenin geliştirilmesi, Yabancı dil öğretimi, rehberlik müdahale programlarının hazırlanması, eğitim danışmanlığı

Şirketlerde çalışanların, farkındalık, iletişim, sorun çözme, ilişki yönetimi, imaj ve algı yönetimi… gibi konularda kişisel özelliklerinin geliştirilmesi ve toplu işe alım süreçleri

Sizdrama’da, Psikolog eşliğinde çocukların kişilik gelişimi, yetişkinlerin farkındalık ve sosyal beceri gelişimi, ebeveyn tutumlarının gelişimi ve Yaratıcı Drama Liderlik Programı gibi alanlarda yaratıcı drama yöntemli çalışmalar planlamış, programa dönüştürmüş, uygulamış ve etkin sonuçlar almıştır.

Halen, bu çok yönlü alanlarda yaratıcı drama çalışmalarını yürütmekte ve yeni programları hayata geçirmeye devam etmektedir.