A.Suat GÜNEŞ

A.Suat GÜNEŞ

SİZDRAMA KURUCUSU | YARATICI DRAMA LİDERİ VE DANIŞMANI

Biyografi

Denizli doğumlu Suat Güneş, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yaparken tanıştığı yaratıcı drama yöntemi sayesinde 1999 yılında hayatını tamamen insan farkındalığı, eğitimi ve gelişimi ile ilgili alanlara yönlendirmiştir. bu alana yönlendirmesine sebep olmuştur. 

Bu amaçla 2003 yılında Sizdrama Gelişim Akademisini kuran Suat Güneş, Yaratıcı drama yönteminin dönüştürücü gücünü kullanarak, EĞİTİM, ÖĞRETİM, FARKINDALIK VE GELİŞİM alanlarında eğitimler vermektedir. 

Kendisi tarafından oluşturulmuş eğitimler ve programlar;

Sizdrama KGP* (Yaratıcı drama yöntemli Kişilik Gelişim Programı)

ÖYD* (Ders konularının Öğretiminde Yaratıcı Drama Eğitimi)

DramatİK* (Toplu işe alımlarda Yaratıcı drama kullanımı) 

Eğitmen Eğitimi (Mesleki İmaj- İletişim – Sınıf yönetimi… eğitimi)

Vizyon21* (21 Yüzyıl Bilinçli Meslek Seçim Programı) 

Nöro Drama* (Yaratıcı drama yöntemli Geliştirilebilir Beyin Eğitimi)

Veli Okul Uyumu* (Anne baba tutumlarının çocuk ve okul ilişkisindeki etkisi)