işe alım

Tag

Eğitim, gençlere ne kazandır(m)ıyor? Dünya Ekonomik Forumunun yayınladığı rapora göre gelecekte, çalışanların sahip olması gereken beceriler arasında problem çözme, eleştirel düşünme ve yaratıcılık yer almaktadır. Türk öğrenciler PISA, PIRLS VE TIMMS gibi uluslararası sınavlarda son yıllarda ortalamanın altında başarı göstermişlerdir. Örneğin OECD tarafından son olarak 2015 yılında uygulanan PISA sınavında fen, matematik ve sosyal bilgiler...
Read More

Department Contact Info

Bachelor Of Science in Business Administration

1810 Campus Way NE
Bothell, WA 98011-8246

+1-2345-5432-45
bsba@kuuniver.edu

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

Social Info

Student Resources